สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ
 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110
โทรศัพท์ : 0-7520-6787     E-mail : admin@klonglu.go.th